Kernefortælling


Kernefortællingen er vores fundament for arbejdet med bæredygtig ledelse til gavn for IDA-medlemmerne

IDAs medlemmer skaber den teknologiske udvikling

Den faglighed som IDA organiserer, har altid været en væsentlig del af det, der skaber udviklingen i samfundet. Derfor er Bæredygtig Ledelse skabt. Skabt for at sætte et særligt fokus på, at ledelse er en nødvendig disciplin. I vores uddannelse, vores arbejdsliv, vores organisation og vores samfund.


Ledelse er en naturlig del af vores rolle. At lede den teknologiske udvikling, der skaber fundamentet samfundet skal stå på nu – og fremover. At lede dem, der leder udviklingen. At lede sig selv, mod nye mål og ny innovation, og få udtrykt sine ideer skarpere og bedre.


Derfor er ledelse og lederskabet, en grundsten i vores fælles fundament.

Bæredygtig Ledelse er for alle IDA-medlemmer om man har titlen som leder eller ej.

Et bæredygtigt samfund i bevægelse


Samfundet er altid i bevægelse. Vi har et ansvar for, at det en bæredygtig bevægelse. Vores medlemmer er uundværlige for denne udvikling. Vi træffer alle vigtige beslutninger – hver dag. Derfor har vi pligt til at tage ledelse og tage ordet.


Det vil Bæredygtig Ledelse fremme bevidstheden om, samt vise hvor meget vores IDA-medlemmer faktisk bidrager til og leder udviklingen, og gøre det synligt i den offentlige debat.

IDA i bevægelse

I Bæredygtig Ledelse udlever vi vores værdier i praksis og vores mærkesager peger også indad.
Diversitet og idéudvikling går hånd i hånd – og bliver afspejlet i vores sammensætning.
Bæredygtig Ledelse er et frirum for idéudvikling, hvor vi har fingeren på den samfundsmæssige puls, så vi bedre kan flytte IDA.
Et sted, hvor vi skaber konkrete resultater. Skaber forståelse for den indflydelse medlemmerne har på deres arbejdsplads, lokalt og i samfundet.

En stemme på Bæredygtig Ledelse, er en stemme for, at IDA bliver bedre til at udfolde medlemmernes fulde styrke indenfor ledelse.


Ordet bæredygtig opfatter vi i betydningen: fornuftig, ordentlig, sikring af holdbare positive resultater (i en bestemt henseende) uden ødelæggelse af det foreliggende grundlag, fx miljø eller resurser.